Make your own free website on Tripod.com
 

YoKAWASAN PEPERANGAN MU'TAH

 


Cake Photo Caption

 

    

Peperangan ini berlaku pada bulan Jamadil Awal, tahun kelapan Hijrah dan Muítah ialah sebuah kampung yang terletak di utara Syam dan sekarang dikenali sebagai Karak. Muítah terletak 10 km dari daerah Karak. Populasi penduduk hampir 4000 orang dan terdiri daripada kaum Sorairah, Trawnah, Majali dan lain-lain. Di pinggir Muítah wujud masyarakat Badwi yang hidup secara nomad mengikut 4 musim. Peperangan Muítah berlaku di sini pada Jamadil Awal 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi apabila pihak Rom di Syam telah membunuh utusan Rasulullah SAW, al-Harith Umair al-Azdi ( makamnya di Busairah, Tofilah ). Punca peperangan ini tercetus apabila al-Harith bin ĎUmair al-Azdi, utusan Rasulullah SAW kepada Raja Busra dibunuh dan beliau seorang sahaja dari kalangan para utusan Rasulullah SAW yang dibunuh. 3000 tentera Islam telah keluar atas arahan Rasulullah pada musim dingin dan berhadapan seramai 200,000 musuh
( gabungan Rom dan Arab ). Islam menang dalam peperangan ini dan 12 syuhadaí telah kembali ke rahmatullah